symulator-kredytowy.pl
r e k l a m a icon
Szanowny użytkowniku. Polecamy dodać tę stronę do swoich ulubionych/zakładek. Dodaj

Popularne mity kredytowe, część 2. • Mit 3 - Raty stałe się nie zmieniają.

  Zarówno raty stałe jak i malejące są wbrew pozorom bardzo zmienne. Niedostępne są już chyba nigdzie, kredyty ze stałym oprocentowaniem. Historia pokazuje, że stopy procentowe mogą przyjmować naprawdę różne wartości. Wysokość raty może się więc kiedyś okazać nawet dwukrotnie wyższa lub niższa. Dodatkowej zmienności nabierają kredyty walutowe. Jak wiadomo, wtedy co miesiąc uwzględniany jest aktualny kurs sprzedaży waluty. Warto więc sprawdzić, jaką ratę możemy uzyskać, gdy jednocześnie wzrosną stopy procentowe i kurs waluty.

  Podstawowym przeznaczeniem symulatora kredytowego jest umożliwienie takich właśnie badań nad kredytem. Przykładowo pod przyciskiem "historyczna stopa". możemy wybrać z listy wartości sprzed kilku lat.
 • Mit 4 - Raty malejące są korzystniejsze niż stałe.

  Kolejne powtarzane wyrażenie, które rzadko jest prawdą. Raty malejące to pewna modyfikacja rat stałych. Rata nadal składa się z części odsetkowej i kapitalowej. Co więcej część odsetkowa jest w identycznej wysokości, bo jak wiadomo odsetki zawsze bank odbiera. Różnica jest więc w wyższej częsci kapitałowej. W efekcie przez wiele początkowych lat mamy raty wyższe niz stale, a następnie niższe.

  Jestem przeciwnikiem rat malejących, gdyż ten sam efekt można łatwo uzyskać przy ratach stałych, gdy regularnie nadpłacamy kredyt. Nadplata kredytu, to oczywiście wprost zmiejszanie kapitału pozostającego do spłaty. Krytycznie istotne jest tutaj zastrzeżenie darmowych nadpłat, wprost w umowie kredytu, a nie w zmiennym regulaminie banku.

  Podpisując umowę na raty stałe, uzyskujemy jeszcze jedną mało znaną dodatkową możliwość. Odkładane środki na nadpłaty, możemy kumulować na lokatach, oprocentowanych zwykle tak samo jak nasz kredyt. A więc nic nie tracimy, a zyskujemy swobodny dostęp do awaryjnej gotówki (zdrowie, biznesy).

  Przelącznik "stałe/malejące" dostępny jest oczywiście w symulatorze kredytowym.

© www.symulator-kredytowy.pl